Søndre Langerud gård - låven

Metadata

Tittel

Søndre Langerud gård - låven

Tema

Beskrivelse

Langerud gård, nå Løvsetfaret 114. Middelaldergård som allerede på 1300-tallet var delt i Nordre og Søndre. (Nordre Langerud gikk senere inn i Abildsø.) Gårdsanlegget på Søndre er intakt, men innmarka er senere nedbygd. Før reformasjonen eid av kirken, deretter av kronen. Solgt til private i 1668. I familien Furus eie fra 1897. Bildet er tatt 24/4 2007.

Dato (årstall)

BildeID

B20150046

Gårdsnavn

Gårds/bruksnr.

162/1-2

Sted

Bydel

Fargeinfo

Farger

Giver

Birkemoe, Leif-Dan

Rettighetshaver

Østensjø lokalhistoriske bilder

Registreringsdato

2015-02-17