Sæbygården

Metadata

Tittel

Sæbygården

Tema

Beskrivelse

Det har skjedd store forandringer siden Sigurd Sæby og kona avsluttet driften. Siri Juster bor i husmannsstua som vi ser til venstre inntil låven. Hovedbygningen til høyre. Gården kalles også for Mellomammerud.

Dato (årstall)

BildeID

G2015132

Fotograf

Sted

Bydel

Fargeinfo

Farger

Rettighetshaver

Groruddalen Historielag

Registreringsdato

11.02.2015