Søndre Langerud gård - harv

Metadata

Tittel

Søndre Langerud gård - harv

Beskrivelse

Foto 6/10 2014

Dato (årstall)

BildeID

B20150036

Gårdsnavn

Gårds/bruksnr.

162/1-2

Sted

Bydel

Fargeinfo

Farger

Giver

Birkemoe, Leif-Dan

Rettighetshaver

Østensjø lokalhistoriske bilder

Registreringsdato

2015-01-20