Tunet på Oppsal gård.

Metadata

Tittel

Tunet på Oppsal gård.

Beskrivelse

Låve, fjøs, vognskjul og stall til høyre. Under krigen satte tyskerne opp noen uthus.. Midt i bildet til venstre den såkalte "Melbua" et navn den fikk etter krigen da det ble lagret mel i huset. Bildet er tatt 23/11 2012.

Dato (årstall)

BildeID

B20140232

Gårdsnavn

Gårds/bruksnr.

146/1

Sted

Bydel

Fargeinfo

Farger

Publikasjon

Sothøna nr 45, juni 2013.

Giver

Birkemoe, Leif-Dan

Informant

Jesperud, Ingeborg

Rettighetshaver

Østensjø lokalhistoriske bilder

Registreringsdato

2014-12-17