Oppsal gård

Metadata

Tittel

Oppsal gård

Tema

Beskrivelse

Hovedhuset antas satt opp litt etter 1850. Ved ombyggingen på slutten av 1940-årene endret huset karakter til slik man ser på bildet. Adressen er Oppsalveien 20. Bildet er tatt 3/6 2013.

Dato (årstall)

BildeID

B20140231

Gårdsnavn

Gårds/bruksnr.

146/1

Sted

Bydel

Fargeinfo

Farger

Publikasjon

Sothøna nr 45, juni 2013.

Giver

Birkemoe, Leif-Dan

Informant

Jesperud, Ingeborg

Rettighetshaver

Østensjø lokalhistoriske bilder

Registreringsdato

2014-12-17