Tunet på Oppsal gård.

Metadata

Tittel

Tunet på Oppsal gård.

Tema

Beskrivelse

Det ovale gressfeltet midt på bildet markerer stedet der gårdsdammen i sin tid lå. Dammen ble fylt igjen i 1948/49. Til høyre stabburet og til venstre hovedhuset. Bildet er tatt 14/5 2013.

Dato (årstall)

BildeID

B20140227

Gårdsnavn

Gårds/bruksnr.

146/1

Sted

Bydel

Fargeinfo

Farger

Publikasjon

Sothøna nr 45, juni 2013.

Giver

Birkemoe, Leif-Dan

Informant

Jesperud, Ingeborg

Rettighetshaver

Østensjø lokalhistoriske bilder

Registreringsdato

2014-12-17