Overlærerboligen til Østensjø skole.

Metadata

Tittel

Overlærerboligen til Østensjø skole.

Beskrivelse

Huset ble bygget i 1935 og revet uke 46 i 2014. Fasaden ble satt i stand i 2006 men det ble ikke noe av planene for utnyttelse av huset. Bildet er tatt 9/11 2014.

Dato (årstall)

BildeID

B20140214

Bydel

Fargeinfo

Farger

Giver

Birkemoe, Leif-Dan

Rettighetshaver

Østensjø lokalhistoriske bilder

Registreringsdato

2014.-12-10