Husmannsplassen Kroken.

Metadata

Tittel

Husmannsplassen Kroken.

Beskrivelse

Husmannsplassen Kroken er første gang omtalt i 1750, husmannsplass under Skøyen inntil delingen i 1842 da den fulgte med til Søndre Skøyen. Adressen er Skøyenkroken 4. Bildet er tatt 23/4 2003.

Dato (årstall)

BildeID

B20140201

Bydel

Fargeinfo

Farger

Publikasjon

Historien on Nordre Skøyen hovedgård gjennom 600 år.

Giver

Birkemoe, Leif-Dan

Rettighetshaver

Østensjø lokalhistoriske bilder

Registreringsdato

2014-12-03