Låven på Søndre Skøyen gård

Metadata

Tittel

Låven på Søndre Skøyen gård

Dato (årstall)

BildeID

B20140188

Fotograf

Gårdsnavn

Gårds/bruksnr.

144/2

Bydel

Fargeinfo

Farger

Giver

Belstad, Tor

Rettighetshaver

Østensjø lokalhistoriske bilder

Registreringsdato

2014-11-19