Husmannsplassen Skrabben og utfylling til Skøyenåsen stasjon.

Metadata

Tittel

Husmannsplassen Skrabben og utfylling til Skøyenåsen stasjon.

Beskrivelse

Thor Erik Nordeng og brødrene Geir Magnar og Lars Einar leker med pil og bue utenfor Skrabben senvinteren 1962. Utfyllingen til Skøyenåsen T-banestasjon er i ferd med å kvele bebyggelsen.

Dato (årstall)

BildeID

B20140116

Bydel

Fargeinfo

Svart/hvitt

Giver

Nordeng, Thor Erik

Informant

Nordeng, Thor Erik

Rettighetshaver

Østensjø lokalhistoriske bilder

Registreringsdato

2014-09-17