Husmannnsplassen Skrabben

Metadata

Tittel

Husmannnsplassen Skrabben

Beskrivelse

Familien Nordeng leide husmannsplassen i 1954. Bildet viser Geir Magnar og Thor Erik sammen med far Thore Nordeng.

Dato (årstall)

BildeID

B20140115

Bydel

Fargeinfo

Svart/hvitt

Giver

Nordeng, Thor Erik

Informant

Nordeng, Thor Erik

Rettighetshaver

Østensjø lokalhistoriske bilder

Registreringsdato

2014-09-17