Fjeldstad på Kjelsås 1955

Metadata

Tittel

Fjeldstad på Kjelsås 1955

Beskrivelse

Fjeldstad var husmannsplass under Myrer gård. Husets første del er oppført av tømmer som er dokumentert felt i 1859 – 60. Ca. 1898 ble huset utvidet av Guldbrand Fjeldstad. To av barna;Ragnhild og Gudrun, drev kafé har sammen med broren Emil til ca 1972. Bo Veiersted kjøpte eiendommen i 1993. Fjeldstad har adresse Midtoddveien 25.

Dato (årstall)

BildeID

20140130

Avbildet korporasjon

Fjeldstad Cafe (på Fjeldstad gård)

Gårds/bruksnr.

75/45

Bydel

Fargeinfo

Farger

Publikasjon

Boka: Nord i Aker gjennom 10000 år

Giver

Hegerstrøm, Edgar

Informant

Hegerstrøm, Edgar

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

21.05.2014