Oset vannrenseanlegg sett fra vestsiden av Maridalsvannet

Metadata

Tittel

Oset vannrenseanlegg sett fra vestsiden av Maridalsvannet

Beskrivelse

Oset vannrenseanlegg ligger inne i fjellet på østsiden av Maridalsvannet. Bygningen nede ved vannkanten er det gamle inntakshuset. Mellom bygningene ser vi traséen til Gjøvikbanen.

Dato (årstall)

BildeID

20140051

Fotograf

Avbildet korporasjon

Oset vannrenseanlegg

Sted

Bydel

Fargeinfo

Farger

Giver

Lian, Torkel

Informant

Lian, Torkel

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

15.03.2014