Søndre Korsvoll gård
Oslo Byes Vels blå skilt

Metadata

Tittel

Søndre Korsvoll gård
Oslo Byes Vels blå skilt

Tema

Beskrivelse

Skiltet er montert på uthuset i 2012

Dato (årstall)

BildeID

S474

Fotograf

Sted

Bydel

Fargeinfo

Farger

Publikasjon

FØR OG NÅ Årsskrift for Sogn Kultur- og Historielag 2012

Giver

Breder, Mette

Informant

Breder, Mette

Rettighetshaver

Sogn Kultur og Historielag

Registreringsdato

2014-03-03