Flaggheising ved overtakelsen av Rosenbusch.

Metadata

Tittel

Flaggheising ved overtakelsen av Rosenbusch.

Beskrivelse

Leiren Rosenbusch besto av staben for alle de tyske pionerene i hele Norge. Pionerer er vanligvis de som er utdannet til å bygge skanser og skyttergraver. Bebyggelsen besto av 15 små brakker/tømmerhus i tillegg til en stor brakke på 20 X 50 meter i to etasjer. Leiren var egentlig delt i tre, hvorav Østensjø skole var den vestligste og det midtre villaområdet mellom Haakon Tveters vei og trikkelinjen ved Skøyenåsen stasjon.

Dato (årstall)

BildeID

B20130178

Fotograf

Bydel

Fargeinfo

Svart/hvitt

Giver

Andersen, Thomas

Rettighetshaver

Østensjø lokalhistoriske bilder

Registreringsdato

2013-12-18