Milorgjegere i leiren Rosenbusch dagen den ble overtatt.

Metadata

Tittel

Milorgjegere i leiren Rosenbusch dagen den ble overtatt.

Beskrivelse

Leiren Rosenbusch besto av staben for alle de tyske pionerene i hele Norge. Pionerer er vanligvis de som er utdannet til å bygge skanser og skyttergraver. Bebyggelsen besto av 15 små brakker/tømmerhus i tillegg til en stor brakke på 20 X 50 meter i to etasjer. Leiren var egentlig delt i tre, hvorav Østensjø skole var den vestligste og det midtre villaområdet mellom Haakon Tveters vei og trikkelinjen ved Skøyenåsen stasjon.
Bildet viser Milorgjegere fra 13132.

Dato (årstall)

BildeID

B20130177

Fotograf

Bydel

Fargeinfo

Svart/hvitt

Giver

Andersen, Thomas

Informant

Holth, Rolf

Rettighetshaver

Østensjø lokalhistoriske bilder

Registreringsdato

2013-12-18