Skibinding

Metadata

Tittel

Skibinding

Tema

Beskrivelse

Skibinding med støvel
Fritz Huitfeldt

BildeID

v2010015