Flaggheising på Rosenbusch

Metadata

Tittel

Flaggheising på Rosenbusch

Beskrivelse

Leiren Rosenbusch besto av staben for alle de tyske pionerene i hele Norge. Pionerer er vanligvis de som er utdannet til å bygge skanser og skyttergraver. Bebyggelsen besto av 15 små brakker/tømmerhus i tillegg til en stor brakke på 20 X 50 meter i to etasjer. William Johansson, nr. 2 fra venstre på bildet, var gruppeleder for Milorg og var den som ledet overtakelsen av Rosenbush på norske hender. Det fant sted få dager etter frigjøringen 8. mai med flaggheising. Til stede var Milorg-jegere fra 13132. I tillegg lottene fra lag 4 (sanitet). William Johansson bodde på Bryn Hovedgård og jobbet på Glasmagasinet. ("Fra gasbind til stengun" side 69 og 95).
Rolf Holth, som står i lyse bukser til venstre for den hellelagte veien, var sjef for tropp 300 i gruppe 13132 i Milorg.
Leiren var egentlig delt i tre, hvorav Østensjø skole var den vestligste og det midtre villaområdet mellom Haakon Tveters vei og trikkelinjen ved Skøyenåsen stasjon.

Dato (årstall)

BildeID

B20130176

Fotograf

Sted

Bydel

Fargeinfo

Svart/hvitt

Giver

Andersen, Thomas

Informant

Holth, Rolf

Rettighetshaver

Østensjø lokalhistoriske bilder

Registreringsdato

2013-12-11