Øvre del av Myrerskogen med Rundhaugveien

Metadata

Tittel

Øvre del av Myrerskogen med Rundhaugveien

Beskrivelse

I bildets nederste del, til venstre, ser vi litt av Rundhaugveien. Noe høyere opp ser vi noe av Solemskogveien. Den nærmeste åsen til høyre er Lachmannsfjell. Neste ås er Kringlefjell. Bakerst ser vi åsene innerst i Maridalen. Huset lengst til venstre er nr 47 i Lachmanns vei. Midt i bildets nederste del ligger et lyst gult hus. Dette er Rundhaugveien 3. Øverst opp mot skogen "troner" Rundhaugveien 9, en adresse med en utsikt som knapt overgås i Oslo-området.

Dato (årstall)

BildeID

20040090

Bydel

Giver

Fossum, Per Kristian (ingeniør)
Aerofoto Høvik

Informant

Cederbrand, Olle

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

2002-12-17