"Villa Steinlia", Solemskogen

Metadata

Tittel

"Villa Steinlia", Solemskogen

Beskrivelse

Steinlia heter stedet til familien Blandhoel. Hytta ble bygget rundt 1905 og står på en av Solemskogens fineste steinmurer.

Dato (årstall)

BildeID

20060158

Bydel

Fargeinfo

farger

Publikasjon

Solemskogkalenderen 1999. August måned.

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

2006-04-05