Vebjørn Paalgard avtjente militærtjenesten "et sted på Østlandet" (Terningmoen?)

Metadata

Tittel

Vebjørn Paalgard avtjente militærtjenesten "et sted på Østlandet" (Terningmoen?)

Beskrivelse

Det store huset på bildet er et magasinhus for militære effekter. Vebjørn Paalgard (f. 1916) fra Skurdalen var gift med Sissel Tufte, datter av Herman og Kristi Tufte som forpaktet Engebråten fra 1929-1941. Bildet er tatt noen år før 2. verdenskrig. Vebjørn var kun "arbeidsdyktig" og deltok ikke i strid.

Dato (årstall)

BildeID

20020066

Publikasjon

På Jakt og Vakt nr. 2/2003

Giver

Paalgard, Aslak

Informant

Pape, Kari Paalgard (fysioterapeut)

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

2002-12-17