Vannfall ved Nydalens veveri

Metadata

Tittel

Vannfall ved Nydalens veveri

Beskrivelse

Den gamle kontorgården. Fra Inger Munchs bildebok om Akerselva.

Dato (årstall)

Rettigheter

Ja. Ikke offentlig.

BildeID

NX9160

Fotograf

Avbildet korporasjon

Nydalens veveri

Publikasjon

Bildet er fra bildeboken om Akerselva, N.W.Damm & Søn, 1932.

Registreringsdato

2003-04-23

Andre kommentarer

Bildene er fra bildeboken om Akerselva, N.W.Damm & Søn, 1932.