Utsnitt av Solemskogen

Metadata

Tittel

Utsnitt av Solemskogen

Beskrivelse

Flyfotoet viser nærmest tomta til Ragnvald Aas. Bakenfor ligger Haugakollen med hus langs Haugakollveien. I venstre hjørne ser vi veien inn til Linnerudkollen, mens Solemskogveien går videre mot høyre.

Dato (årstall)

BildeID

19840004

Bydel

Fargeinfo

svart/hvitt

Publikasjon

Historielagets bok ”Under åsen Langs elva” 1984, s 87

Informant

Lagert, Harry

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

2006-04-05