Tømmer på Maridalsvannet.

Metadata

Tittel

Tømmer på Maridalsvannet.

Beskrivelse

Store mengder tømmer ble fløtet fra Nordmarksskogene til Brekkesaga via Maridalsvannet. Her en stor lense samlet i nordøstre del av vannet. Nes gård i midten av bildet rett bak Geitøya. Bildet er hentet fra boka OSLO-MARKA som kom ut i hefteform like før 2. verdenskrig. Boka var utgitt av Blix forlag med bokkomité fra Oslomarkas Friluftsråd. Ref s. 32-33.

Dato (årstall)

BildeID

20040136

Fotograf

Sted

Bydel

Fargeinfo

svart/hvitt

Giver

Skaug, Leif

Informant

Cederbrand, Olle

Registreringsdato

2006-04-05