Tømmerhogst i Sandermarka (2)

Metadata

Tittel

Tømmerhogst i Sandermarka (2)

Beskrivelse

Sandermarka er en del av Oslo kommunes skoger, og grenser opp mot Løvenskiolds skoger i Lillomarka. Harold Svendsen var sammen med Rolf Gundersen fra Midtodden gård engasjert for å utføre hogst i dette området. Her er det lesset opp et tømmerlass på en geitdoning. Harold ved hesten, Rolf (noe usikkert) på lasset. Tømmeret ble kjørt til Monsetangen hvor det ble lunnet opp i påvente av videre transport. Det var også vanlig å lunne ved Maridalsvannet, for fløting til sagbruk når våren kom.

Dato (årstall)

BildeID

20100055

Sted

Bydel

Fargeinfo

svart/hvitt

Giver

Svendsen, Harold

Informant

Cederbrand, Olle

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

2010-03-22