Tre "barske" soldater. Musikkpaviljong på/i HVOR?

Metadata

Tittel

Tre "barske" soldater. Musikkpaviljong på/i HVOR?

Beskrivelse

Lengst til høyre: Vebjørn Paalgard (f. 1916) fra Skurdalen som var gift med Sissel Tufte, datter av Herman og Kristi Tufte som forpaktet Engebråten fra 1929-1941.

Dato (årstall)

BildeID

20020068

Publikasjon

På Jakt og Vakt nr. 2/2003

Giver

Paalgard, Aslak

Informant

Pape, Kari Paalgard (fysioterapeut)

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

2002-12-17