Trapp i Myrerskogveien

Metadata

Tittel

Trapp i Myrerskogveien

Beskrivelse

Trappa mellom Myrerskogveien og Lachmannsvei ble bygget omkring 1950 av Øvre Grefsen Vel. Fra v.: Kjell Lunde, John Lind, Erling Edvardsen,(ukjent)Grimsrud, Gunnar Berntsen, Rolf Christiansen og (ukjent) Engebretsen.

Dato (årstall)

BildeID

20120023

Fotograf

Sted

Fargeinfo

svart/hvitt

Publikasjon

På Jakt og Vakt 3/2011

Giver

Geiran, Finn

Informant

Geiran, Finn

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

2010-03-22