Tonsen gård, tunet mot hovedbygningen

Metadata

Tittel

Tonsen gård, tunet mot hovedbygningen

Beskrivelse

Aker sykehus ble etablert på Tonsen gård i 1895. Tonsen var gård for fogden i Aker og Follo fram til 1854. Gårdsnavnet tyder på at Tonsen ble ryddet i yngre steinalder. Bildet er tatt fra den gamle tingstua til høyre (svalgangshuset) mot hovedbygningen.

Dato (årstall)

BildeID

20120024

Fotograf

Bydel

Fargeinfo

farger

Giver

Geiran, Finn

Informant

Geiran, Finn

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

2010-03-22