Tonsen gård med (del av) stabbur

Metadata

Tittel

Tonsen gård med (del av) stabbur

Beskrivelse

Tonsen gård er en del av Aker sykehus fra 1895. Tonsen var gård for fogden i Aker og Follo fram til 1854. Gårdsnavnet tyder på at Tonsen ble ryddet i yngre jernalder.

Dato (årstall)

BildeID

20120050

Fotograf

Bydel

Fargeinfo

farger

Publikasjon

På Jakt og Vakt 4/2011

Giver

Langset, Tor

Informant

Geiran, Finn

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

2010-03-22