Tekstilforedlingsbedriften TEFAS på Brekke

Metadata

Tittel

Tekstilforedlingsbedriften TEFAS på Brekke

Beskrivelse

Bedriften slik den så ut da denne virksomheten var alene på de gamle jordene til Brekke gård. Fyrhuset til venstre. Bygningene er senere blitt endret og påbygd, men er fortsatt lett gjenkjennelige blant alle de andre næringsbyggene som gjennom årene er kommet opp på begge sider av Frysjaveien. I forgrunnen ser vi til høyre gårdsveien mellom tunet på Engebråten gård og det gamle våningshuset (som på dette tidpunkt er revet, skrot i høyre bildekant). Vi kan også se en sti fra høyre ned i søkket, der Myrerbekken går, en klopp over bekken og litt av grisehuset tilhørende Engebråten.

Dato (årstall)

BildeID

20070017

Avbildet korporasjon

Tekstilforedling A/S - TEFAS

Sted

Bydel

Fargeinfo

svart/hvitt

Publikasjon

På Jakt og Vakt nr. 1/2007

Giver

Halvorsen, Stein

Informant

Cederbrand, Olle
Halvorsen, Stein,Hasleveien 42 A, 0575 Oslo

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

2006-04-05