Sørbråten kapell

Metadata

Tittel

Sørbråten kapell

Beskrivelse

Sørbråten kapell ved Snippen stasjon i Maridalen. Kvinneforeningen Sørbråten kapellforening overtok "Modellsnekkernes feriehjem" og bygde det om til kapell. Det ble innviet i 1948.Denne delen av Maridalen var opprinnelig en del av Grefsen menighet og virksomheten i kapellet var knyttet til Grefsen. Dette var praktisk da det var toget som var hovetransportåre. Kapellet er senere, i januar 1990, overført til Nordberg menighet.

Dato (årstall)

BildeID

JUB_714B

Fotograf

Sted

Bydel

Publikasjon

Fra boka Nord i Aker, s.231

Informant

Prestegaard, Anne-Berit

Registreringsdato

2006-04-05