Storo gård, gartneritomta

Metadata

Tittel

Storo gård, gartneritomta

Beskrivelse

Ny hovedvannledning til Oslo graves ned over gartneritomta til Storo gård. Murbygningen bakenfor er kornmagasinet. Bakerst Grefsenåsen.

Dato (årstall)

BildeID

20030052

Fotograf

Gårds/bruksnr.

76/1

Sted

Bydel

Fargeinfo

svart/hvitt

Giver

Storo, Jan

Informant

Storo, Jan

Rettighetshaver

Einar Storos etterkommere

Registreringsdato

2002-12-17