Stolte mødre og glade barn på "kontroll"

Metadata

Tittel

Stolte mødre og glade barn på "kontroll"

Beskrivelse

Stolte mødre og glade barn på "kontroll" i 1930-åra. Hos dr. Willersrud?

Dato (årstall)

BildeID

KX9218

Fargeinfo

svart/hvitt

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

2003-01-17