St. Josephsøstrenes hjem

Metadata

Tittel

St. Josephsøstrenes hjem

Beskrivelse

Vestre Grefsen - St. Josephsøstrenes hjem, 1989.
Nonneordenen St. Josephsøstrene kjøpte tunet på Vestre Grefsen i 1935 og brukte det i mange år som psykiatrisk sykehus. Da dette bildet ble tatt, var anlegget blitt aldershjem for ordenes egne medlemmer fra hele Europa.

Dato (årstall)

BildeID

GX9071

Fotograf

Avbildet korporasjon

St. Josephsøstrenes Hvilehjem (Vestre Grefsen)

Gårdsnavn

Gårds/bruksnr.

Gårdsnr.73

Sted

Bydel

Fargeinfo

Farger

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

2002-10-23