Steinmurer ved Bygdeborgen ved Nes i Maridalen.

Metadata

Tittel

Steinmurer ved Bygdeborgen ved Nes i Maridalen.

Beskrivelse

Bygdeborgen ved Nes har mot sørøst rester av murer i flere nivåer.

Dato (årstall)

BildeID

20020108

Fotograf

Sted

Bydel

Fargeinfo

farger

Publikasjon

På Jakt og Vakt nr. 4/2002, side 17.

Informant

Sunde, Arne

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

2006-04-05