Skoleklasse på Grefsen skole (2), 1930/31.

Metadata

Tittel

Skoleklasse på Grefsen skole (2), 1930/31.

Beskrivelse

I første rekke, ytterst til høyre: Sissel Tufte, datter av Herman og Kristi Tufte som forpaktet Engebråten fra 1929-1941. Bakerst til venstre: Lærer Marie Trøen.

Dato (årstall)

BildeID

20020070

Avbildet korporasjon

Grefsen skole

Bydel

Fargeinfo

Svart/hvitt

Publikasjon

På Jakt og Vakt nr. 2/2003

Giver

Paalgard, Anna

Informant

Pape, Kari Paalgard (fysioterapeut)

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

2002-12-17