Skolebakken og Skolegata i Nydalen

Metadata

Tittel

Skolebakken og Skolegata i Nydalen

Beskrivelse

Skolebakken er den bratte veien fra Sandakerveien opp til Kapellveien. Veien krysser bildet fra venstre mot høyre.
Veien fikk undergang da Nordbanen ble bygget og gikk over der Ring 3 nå går og rett oppover til Grefsen skole .Bebyggelsen på venstre side av Skolebakken ligger til de 4 tverrveiene, nummerert fra 1 til 4. De nærmeste husene ligger til Tverrvei 1 (Skolegata).
Huset bak lysstolpen er den gamle Ellendalen og Nydalens Bruksskole fra 1868. For mer info se BildeID 20170053.

BildeID

19910005

Sted

Bydel

Publikasjon

Historielagets bok ”Sør for Maridalsvannet” 1991, s 12

Informant

Lagert, Harry

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

2010-03-22