Saturnveien 19, Vestre Grefsen

Metadata

Tittel

Saturnveien 19, Vestre Grefsen

Beskrivelse

Huset ble revet i 2010. I forbindelse med rivingen uttaler byantikvaren: Dette huset er ikke uten verdi som kulturminne. Det representerer en folkelig, enkel selvbygd byggeskikk. Det representerer en nær, men tilbakelagt fortid. Huset er bygget som sommerhus i 1924, men ble kort tid etterpå tatt i bruk som bolig.

Dato (årstall)

BildeID

20090309

Fotograf

Gårds/bruksnr.

73

Bydel

Fargeinfo

farger

Publikasjon

Byråd for byutvikling, sak 186 - 2010

Giver

Geiran, Finn

Informant

Geiran, Finn

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

2010-03-22