Undervisningsbygg på Rønningen folkehøgskole ('Rønna').

Metadata

Tittel

Undervisningsbygg på Rønningen folkehøgskole ('Rønna').

Beskrivelse

Bygningen som brukes til undervisning i estetiske fag var tidligere hovedbygning for pensjonatvirksomheten som ble drevet på Rønningen. Huset ble bygget i 1900 og var da hotellbygning (Maridalens Turisthotel). Se bilde KD0246.
Gjennom årene forfalt bygningen, og fikk da av folkehøyskolens folk navnet 'Rønna'. På begynnelsen av 1990-årene ble det igangsatt restaurering og huset fikk delvis tilbake noe av drage- og sveitserstilen fra Maridalens Turisthotel. Huset ble tatt i bruk igjen etter restaureringen høsten 1994.

Dato (årstall)

BildeID

KX9261

Fotograf

Avbildet korporasjon

Rønningen Folkehøgskole

Gårdsnavn

Gårds/bruksnr.

75/33

Sted

Bydel

Fargeinfo

Farger

Giver

Lagert, Harry

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

2003-04-10