Rusletur i Maridalen i juni 2001.

Metadata

Tittel

Rusletur i Maridalen i juni 2001.

Beskrivelse

Lokalhistorisk vandring 14. juni 2001 startet ved Skar i Maridalen, gikk via Nordbråten og Holet (Hølet) til Dalastua ved Jondalsbekken.
Bildet er fra Dalastua. Godt markerte tufter etter en svært enkel, men solid boplass i Maridalen. To av veggene var metertykke murer av naturstein i tillegg til den loddrette fjellveggen. Resten var tømmer, mose, never og torv.
Dalen eller Dalastua ligger nede i den trange daen like øst for Nordbråten gård øst for Skar leir.
Martin Kristiansen fra Historielagets markagruppe forteller. Leder av Historielaget, Bjørnulf Sandberg, med sekk på ryggen, er en av dem som lytter interessert.

Dato (årstall)

BildeID

20010050

Fotograf

Sted

Bydel

Fargeinfo

Svart/hvitt

Publikasjon

På Jakt og Vakt nr. 3 /2001,side 32.
Mer info: http://www.maridalensvenner.no/dalen.4911373-26347.html og http://www.maridalensvenner.no/hoelet.4911374-26347.html

Informant

Maridalens Venner

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

2006-04-05