Preste-Grefsen 1981.

Metadata

Tittel

Preste-Grefsen 1981.

Beskrivelse

Prestegrefsen, Kjelsåsveien 48.Gården tilhørte opprinnelig sognekallet til (Gamle) Aker Kirke, derav navnet Prestegrefsen. Mellom-Grefsen ble i 1852 solgt til brukseier Iver Olsen på Sandakerbakken, og i 1905 kjøpte vognmannen Børre Christiansen selv tunet med 20 mål innmark til sin transport-forretning.
Låven er for lengst revet, men hovedhuset på Presetgrefsen eksisterer, riktignok sterk ombygget. Det tilhøre Tove og Ivar Christensen (2016).

Dato (årstall)

BildeID

GX9082

Fotograf

Gårds/bruksnr.

Gårdsnummer 75/336.

Bydel

Fargeinfo

Svart/hvitt

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

2002-10-23