Plastfabrikken Heger Plastics på Kjelsås

Metadata

Tittel

Plastfabrikken Heger Plastics på Kjelsås

Beskrivelse

Luftfoto av området ved Kjelsås stasjon på den tiden Heger Plastics holdt til i brakkebygninger fra 2. verdenskrig, omtrent der hvor den øvre p-plasse Norsk Teknisk Museum ligger nå. Fra slutten av 50-tallet utgjorde grammofonplater en viktig del av produksjonen, bl. a. utgivelse av Beatles-plater. Bildet er et utsnitt av et større bilde. Se også KX9100

Dato (årstall)

BildeID

JUB_337

Avbildet korporasjon

Heger Plastics

Sted

Bydel

Fargeinfo

farger

Publikasjon

Fra boka Nord i Aker s.163

Giver

Widerøes Flyveselskap og Polarfly A/S

Informant

Geiran, Finn

Rettighetshaver

Oslo Byarkiv

Registreringsdato

2006-04-05