Per Kleppa - en av Grefsens gamle stridsmenn

Metadata

Tittel

Per Kleppa - en av Grefsens gamle stridsmenn

Tema

Beskrivelse

Per Kleppa(1877-1974) var fra Helmeland i Ryfylke og flyttet til Kapellveien 18 på Grefsen i 1912. Han var overlærer på Løren skole. Han satt i styret til Grefsen Vel, senere Grefsen og Disen Vel. Han var en ivrig pådriver for å få telefonanlegg på Grefsen. Sentralen ble i en periode drevet fra hans hjem. Han var med på å stifte Grefsen Samvirkelag og satt i byggekomiteen for Grefsen Bedehus. Han meget aktiv i foreningslivet på Grefsen og i Oslo, både politisk, religiøst, faglig og i hagelags-sammenheng.

Dato (årstall)

BildeID

20090039

Sted

Bydel

Fargeinfo

Svart/hvitt

Publikasjon

På Jakt og Vakt 2/09 og På Jakt og Vakt nr. 4/09

Giver

Århelle, Tone

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

2006-04-05