Panorama over Kjelsås og Grefsenåsen, sett fra Brekke

Metadata

Tittel

Panorama over Kjelsås og Grefsenåsen, sett fra Brekke

Beskrivelse

Bildet er tatt under byggingen av Tekstilforedling A/S TEFAS på Brekke våren 1949. Første byggetrinn av hovedbygget er ferdig, annet byggetrinn er godt i gang. Vi skimter fyrhuset helt til høyre. På Kjelsås ser vi foruten villabebyggelsen, fra venstre taket på den store lagerbygningen til Mustad Fabrikker, deretter følger Kjelsås skole, delvis skjult av byggetårnet. Neste markante bygning er trikkehallen. Litt til høyre for den, ute på jordet, en utløe tilhørende Kjelsås gård. Hovedbygningen på Kjelsås gård enda litt lenger til høyre, med låve og fjøs. Gjøvikbanens trasé foran utløa på Kjelsås. I åsen litt til høyre for hovedbygningen på Kjelsås kan den skarpsynte også se Grefsenåsen kapell. Bak fyrhuset jordene til Engebråten gård.

Dato (årstall)

BildeID

20070043

Fotograf

Avbildet korporasjon

Tekstilforedling A/S - TEFAS

Sted

Bydel

Fargeinfo

svart/hvitt

Giver

Halvorsen, Stein

Informant

Cederbrand, Olle
Halvorsen, Stein

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

2006-04-05