Overhøring i Nydalens bedehus, 1913.

Metadata

Tittel

Overhøring i Nydalens bedehus, 1913.

Beskrivelse

Konfirmasjon i Nydalens bedehus ca 1913. Overhøring ved Th. Godal. Nr. 6 i 2. rekke: Solveig Knudsen, f. 1899.
Ungdom fra Grefsen, Kjelsås og Korsvoll gikk i mange år "å leste for presten" og til overføring i Nydalen Bedehus, for siden å bli konfirmert i Vestre Aker kirke.

Dato (årstall)

BildeID

NF0139

Avbildet korporasjon

Nydalens bedehus (Nydalen kapell)

Sted

Bydel

Fargeinfo

Svart/hvitt

Publikasjon

Historielagets bok, "Sør for Maridalsvannet"
s. 11

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

2002-11-14