Oset vannrenseanlegg ved Maridalsoset

Metadata

Tittel

Oset vannrenseanlegg ved Maridalsoset

Beskrivelse

Bildet viser et snitt gjennom vannrenseanlegget slik det var fram til utbyggingen i 2008. Samlet grunnflate var ca. 28 800 m2. Rentvannsmagasinet er tilknyttet et fordelingsrør som mater to gravitasjonsledninger, Grefsentunnelen og Nydalsledningen, samt høyttrykkspumpestasjonen som forsyner et magasin i Årvollåsen.

Dato (årstall)

BildeID

19840061

Avbildet korporasjon

Oset vannrenseanlegg

Sted

Bydel

Fargeinfo

svart/hvitt

Publikasjon

Boka "Under åsen Langs elva", s 56

Informant

Lagert, Harry

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

2006-04-05