Nydalsbyen mot Grefsen, Kjelsås, Brekke og Korsvoll

Metadata

Tittel

Nydalsbyen mot Grefsen, Kjelsås, Brekke og Korsvoll

Beskrivelse

De gamle bygningene til Christiania Spigerverk og andre industrivirksomheter er på vei til å erstattes av nybygg for nye virksomheter. Fortsatt står bygningene til Forenede Nagle- og Skruefabrikker (i bildets forkant, til høyre for midten) og Sønnichsen Rørvalseverket (to lange bygninger med grå tak). Til høyre er trykkeribyggene til Schibsted-gruppen i ferd med å reise seg. Til høyre midt i bildet ruver høyblokkene i boligbebyggelsen på Lillo. Den lokalkjente vil også finne skolene på Grefsen, Engebråten og Kjelsås og Norsk Teknisk Muséum på Kjelsås.

Dato (årstall)

BildeID

20020116

Avbildet korporasjon

Christiania Spigerverk

Sted

Bydel

Fargeinfo

farger

Publikasjon

Historielagets kalender 2002, juni måned.

Informant

Cederbrand, Olle

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

2006-04-05