Nydalens Sangforening. Kulturminnedagen 11. sept. 2005.

Metadata

Tittel

Nydalens Sangforening. Kulturminnedagen 11. sept. 2005.

Beskrivelse

Nydalens Sangforening sang under fellesmøtet på BIs nye Campus Nydalen. Historielaget Grefsen-Kjelsås-Nydalen arrangerte Fra slegge til mus forandringens hundreår sammen med Torshov Historielag og Sogn Kultur- og Historielag.

Dato (årstall)

BildeID

20050058

Fotograf

Sted

Bydel

Fargeinfo

farger

Publikasjon

På Jakt og Vakt nr. 4/2005, s. 23

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

2002-12-17