Nordre Åsen, 1950

Metadata

Tittel

Nordre Åsen, 1950

Beskrivelse

Blokkbebyggelsen på Nordre Åsen.
Arkitekt for dette OBOS-anlegget var Frode Rinnan, en av etterkrigstidens fremste boligarkitekter. Idealet var boliger med høy standard, sol, lys og luft i store grøntområder, i motsetning til små boliger i trange bakgårder i en tett bystruktur. Nordre Åsen ble sett på som et av etterkrigstidens beste boligområde i Oslo og dannet mønster for flere senere anlegg, bl.a. Myrer. Rinnan tegnet også Holmenkollanlegget, Bislet Stadion og Jordal Amfi i forbindelse med de vinterolympiske leker i Oslo i 1952.
Trondheimsveien midt i bildet, fra høyre mot venstre i retning ØNØ. Felt ut av byen følger gammel veitrase. Felt mot byen ny trase. Aker sykehus SØ for Trondheimsveien.
Grefsen stasjon (NSB) i forgrunnen med Oslo Sporveiers trikk m/tilhenger på endeholdeplass i Storoveien. Trikkehallen er under bygging.
Kjelsåsveien NØ-over fra Storoveien (Ringveien, Ring 3). Idrettsplass: Skeidbanen i venstre bildekant. Ungdomsherberget bak blokkene, midt i bildet.

Dato (årstall)

BildeID

GR0004

Gårds/bruksnr.

Gårdsbruk 79

Bydel

Fargeinfo

Svart/hvitt

Informant

Geiran, Finn

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

2002-06-18