Nedre Grefsen gård, også kalt Kirsebærjordet

Metadata

Tittel

Nedre Grefsen gård, også kalt Kirsebærjordet

Beskrivelse

Nedre Grefsen gård med hagebassenget sett fra hagen i øst. Eier fra 1885 var statsråd Peter Andreas Morell. Gården blir derfor også ofte kalt Morells gård.
Gården ble utskilt fra Vestre Grefsen i 1841., og kjøpt av Ole Amundsen (far til Peter Andreas Morell) i 1855.. Jordområdet var på 850 mål da P. A. Morell overtok og i en periode var det over 100 kyr på båsen. P.A: Morell var bl.a. ordfører i Aker og sosialminister i Lykkes regjerning

Dato (årstall)

BildeID

19840046

Bydel

Publikasjon

Boka "Under åsen Langs elva", s 17

Informant

Lagert, Harry

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

2006-04-05